Important Information for Members

Inova Care Asia will be rolling out new tools in the coming weeks to assist members in navigating their health and dental care needs. These tools include a newly designed Inova Care App as well as Member Web Portal. In the meantime, if you have any questions regarding the Inova Care provider network panel in your area, please contact the customer care telephone number on the back of your Member ID Card.

 

X

ระบบการรักษาความปลอดภัยของโลกไซเบอร์

ความเสี่ยงในโลกไซเบอร์หมายถึงความเสี่ยงใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเสียหายทางการเงิน การหยุดชะงักของกิจการ หรือ ความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กรเนื่องจากช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโลกทุกวันนี้มีการใช้งานด้านการซื้อขายผ่านระบบ Online และบริการฝากถอนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือความเสี่ยงในการที่ข้อมูลจะถูกขโมยก็จะสูงตามไปด้วย

Cyber Risk .jpg
spy.svg

บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางเป็นผู้ที่มีความอ่อนแอมากที่สุด และมีการเตรียมการน้อยที่สุดในการรับมือกับการจู่โจมเข้าถึงข้อมูล ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดคือการสูญเสียของ “Silent-Cyber” ซึ่งความเสี่ยงในการเสียหายของธุรกรรมทางไซเบอร์ ที่ไม่ได้มีการทำประกันที่ครอบคลุมไว้เป็นการเฉพาะของบริษัท การดักจับข้อความที่สื่อสารกันโดยโทรศัพท์อัจฉริยะ อุปกรณ์แทบเล็ต ปัญญาประดิษฐ์ และเครื่องจักรที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้จ้องโจมตีมีอุปกรณ์ที่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการทำการโจมตีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

Inova Cyber Security และพันธมิตรทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์ร่วมกัน ได้มีการพัฒนาชุดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ และเครื่องมือในการบริหารจัดการที่จัดทำขึ้นให้มีความเหมาะสมต่อองค์กรทุกขนาด เครื่องมือในการประเมินมีการทำงานแบบ Real-Time และเสนอผลของปริมาณความเสี่ยงโดยไม่คำนึงถึง นโยบายด้านไซเบอร์ของบริษัท Inova Cyber Security ยังมีความสามารถที่จะพิจารณาอีกด้วยว่า บริษัทต้องเพิ่มความต้องการ การจัดการและนโยบายภายในด้านไซเบอร์ ให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ประวัติความเป็นมา

องค์กรมีความเสี่ยงทางการเงินอันประเมินค่ามิได้จากการโจมตีทางด้านไซเบอร์ ซึ่งองค์กรทั้งหลายยังขาดความเข้าใจ และไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือว่ามันจะสามารถทำให้บรรเทาความเสียหาย อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ความเสียหายเหล่านี้มีการประมาณว่าอาจมากถึงหลายพันล้าน บางทีอาจจะมากถึงแสนล้าน บริษัทประกันภัยส่วนมากยังคงกำลังเรียนรู้ว่าจะวัดถึงค่าความเสียหายเหล่านั้นได้อย่างไร?

ค่าของความเสียหายนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม และบริษัทประกันเตรียมการที่จะจ่ายเงินชดใช้เท่าไรก็ตาม บริษัทได้ประสบกับความเสียหายในผลการผลิตไปแล้ว อันเนื่องมาจากการโจมตีนั้น และยังต้องรับผิดชอบในการจัดทำการป้องกันการโจมตีดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

เส้นแบ่งเขตที่มัวๆระหว่างอุปกรณ์ส่วนตัวของลูกจ้างและระบบขององค์กร หมายความถึงการรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร พนักงานใช้อุปกรณ์ส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน (โดยการนำอุปกรณ์มาเอง) และบริษัทอนุญาตให้มีการอะลุ่มอล่วยในเงื่อนไขของการทำงานมากขึ้น ซึ่งในที่สุดก็จะส่งผลดีต่อการทำธุรกิจขององค์กร แต่เป็นการทำให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการโจมตีทางด้านไซเบอร์

Inova Cyber Security

Inova เสนอคำแนะนำการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์แบบครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งวิธีการปกป้องที่มีคุณค่าที่แตกต่างออกไป โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ เพื่อที่จะ:

  • บรรเทา ลด หรือปิดกั้นความเสียหาย
  • ป้องกันการโจมตีที่จะมีอีกในอนาคต
  • มีการหารือเพื่อปรับปรุงการป้องกันอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการทำธุรกิจของตนต่อไป

Inova ช่วยทำการอบรมให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางถึงค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพียงพอ เราช่วยให้องค์กรที่มุงมั่นที่จะจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ มองเห็นความต้องการด้านอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆสำหรับแต่ละองค์กร และจัดทำวิธีการแก้ไขที่ทีราคาต่ำกว่าผู้อื่น ด้วยวิธีการรวมกันซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในปริมาณมากๆในคราวเดียวกัน และรวมถึงผู้เชี่ยวชาญการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในหลักการเดียวกันอีกด้วย  ด้านล่างนี้คือบางตัวอย่างของกรณีที่เราได้ให้คำแนะนำ:

  • การตรวจสอบเครดิต และการป้องกันเอกลักษณ์
  • การต่อต้านไวรัส/การต่อต้านมัลแวร์ 
  • Ransomware
  • ป้องกันการขโมยเอกลักษณ์ด้วยระบบยามเฝ้าประตู
  • Factor Authentication 
  • บริการให้คำแนะนำ

 

จะมาเป็นหุ้นส่วนกับ Inova Cyber Security ได้อย่างไร?

Inova Cyber Security มีความภูมิใจในเครือข่ายบรรเทาความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางด้านไซเบอร์ และบริการที่มีคุณค่าซึ่งพวกเขามอบให้กับบริษัทและบุคคลต่าง ๆ ถ้าท่านต้องการจะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของ Inova Cyber Security หรือต้องการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในเรื่อง Cyber Risk Solution โปรดติดต่อเราได้ที่ info@inovainternational.com.  

Contact Us Today

Let’s start working together!